LA LLOTJA

PROJECTE I EDIFICI

Recuperar la venda de peix a Sitges és un dels principals objectius del projecte de la LLOTJA DE PESCA ARTESANAL DE SITGES. Una iniciativa que elabora l'Ajuntament de Sitges conjuntament amb la Confraria de Pescadors.

EL PROJECTE

La Confraria de Sitges, amb una flota de 12 embarcacions, es dedica exclusivament a la pesca artesanal, oferint al mercat un producte d'alta qualitat. I és que actualment són ben poques les confraries que mantenen aquesta modalitat de pesca, que és un ofici molt antic i que en l’actualitat atravessa un període estructuralment difícil i que posa en perill la seva continüitat.

El nombre de captures ha baixat els darrers anys a causa de les pesques massives, que sumat als dragatges de sorra dels anys 90, ha fet que es reduïssin els prats de posidònia –extensions de plantes aquàtiques on els peixos es reprodueixen, viuen les poblacions d’alevins i troben aliment _ i ha disminuït la biodiversitat del mar de Sitges.

Tot i això, el mar territorial de Sitges és extens i la Pesca Artesanal a Sitges pot tenir un potencial de creixement, si s'augmenta l'atractiu i la rendibilitat de l'activitat. L’establiment d’un punt de primera venda de Peix a Sitges, permetria precisament augmentar la rendibilitat de l’activitat i recuperar part de patrimoni immaterial de la vila, a més de constituir un nou atractiu per als visitants.

Gràcies al suport del Port d'Aiguadolç, que cedeix l'espai necessari dins la zona de la seva concessió, l'edifici de la Llotja de Pesca Artesanal de Sitges es projecta just a l'entrada del Port a la zona de serveis portuaris. Amb aquest nou equipament, la Confraria podria millorar les condicions econòmiques i de treball dels pescadors de PESCA ARTESANAL DE SITGES, i fer possible el manteniment de l'ofici. També es vol fomentar una cultura de consum responsable, difonent valors de protecció i respecte cap al medi ambient marí. Es posaria en valor la pesca artesanal, com a pesca sostenible, i per últim s’aproparia a la població un producte fresc i de qualitat. Però això a grans trets. Disposar d’una Llotja de Pesca Artesanal, permetria també crear nous llocs de treball, i activar el potencial de noves barques. També enfortiria el lligam entre pescadors, peixateries i restauradors locals.


L'EDIFICI

El projecte contempla la creació d’un edifici per a acollir la nova Llotja de Pesca Artesanal de Sitges a l'inici del moll de llevant del Port d'Aiguadolç de Sitges, en la zona qualificada pel Pla Especial del Port d'Aiguadolç com a zona de serveis de reparació dins el subsistema d'Instal·lacions Portuàries, i compta amb l'Informe de compatibilitat urbanística favorable emès per els Serveis tècnics municipals, ocupant una superfície de 108 m2 en una planta.

L’espai principal de la llotja és la sala de vendes, on s’exhibirà el peix i s'efectuarà la venda. Comptarà amb una coberta singular, amb una bona alçada i abundant il·luminació natural.
L'espai principal es delimita per una sèrie d'espais servidors de menor altura i d'ample uniforme on hi haurà el circuit d'arribada del peix, despatx, laboratori d’anàlisi, vestuaris i instal·lacions. Aquests espais secundaris es constitueixen per elements prefabricats que per les seves mesures són compatibles amb el transport ordinari per carretera i podran ser executats íntegrament en taller, minimitzant d'aquesta manera l'obra ”in situ” i reduint els temps de construcció. X ELIMINAR, SI CAL

Característiques de l'edifici de la llotja:

L’Ajuntament calcula que la nova Llotja de Pesca Artesanal podria obrir portes la primavera del 2011, un projecte que ja compta amb el suport del Gremi d'Hosteleria de Sitges i de Slow Food Garraf.
El projecte compta amb el suport del Servei de Comerç de la Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal, a través del Programa Productes del Mar i de la Terra.