LA MARCA

PEIX DE SITGES, PESCA ARTESANAL

Aquesta marca serveix per identificar el peix que és pescat a Sitges, pels pescadors de la Confraria de Sitges amb arts menors, o sigui Pesca Artesanal: selectiva i respectuosa amb el medi marí.
Ofereix tres característiques diferencias: QUALITAT + TRADICIÓ + PREU JUST


PEIX DE SITGES, PESCA ARTESANAL

* QUALITAT
El Peix de Sitges qure trovarem a la Llotja de Sitges és pescat el mateix dia. És un peix fresc i estalviem en transport i intermediaris.

* TRADICIÓ
PESCA ARTESANAL, AMB RESPECTE AL MEDI AMBIENT
L’ofici de la pesca es dels més antics de la humanitat, i està documentada la seva importància al llarg de la història de la vila de Sitges. Les confraries de pescadors son corporacions de dret públic que tenen origen a l’Edat mitjana. La de Sitges, te el seu origen el la de Sant Telm, que agrupava pescadors i mariners, colectiu que a mitjans del s XIX suposava el 50% de la població de la Vila.
El Peix de Sitges ha estat pescat amb arts menors, la pesca artesanal és una pesca selectiva, de manera que només s’extreu de la mar alló que es comercialitza, a diferència de les arts majors o pesca d’arrossegament i cèrcol. La pesca amb arts menors no malmet els fons marins i la seva biodiversitat. Evitant la sobrepesca es garanteix la renovació dels caladors i les espècies d’interés pesquer i el manteniment de la biodiversitat marina.
També hi ha una vocació clara per mantenir el llegat històric i cultural i reconèixer els origens mariners de Sitges.

* PREU JUST
I CONSUM CONSCIENT
Comprant Peix de Sitges, de la Llotja de Sitges es garanteix que el peix ha estat pescat de manera respectuosa, que els pescadors de Sitges reben un preu just per les seves captures i que el peix que arriba a la taula és el més fresc.
Cada dia som més les persones conscients de la importància de l’alimentació per a una bona qualitat de vida, disposades a canviar hàbits de consum en benefici del medi ambient i de la colectivitat. Apropant el consum a la producción a nivell local (slow food / slow fish) estem estalviant recursos en transport i intermediàris que revertiran en el benefici col·lectiu de la millora de les condicions del pescadors i la millor qualitat del Peix que consumim.

On trobarem el distintiu Peix de Sitges?: