LA NOVA SEU

PROJECTE I EDIFICI

EL PROJECTE

La Confraria de Sitges, amb una flota de 6 embarcacions, es dedica exclusivament a la pesca artesanal, oferint al mercat un producte d'alta qualitat. I és que actualment són ben poques les confraries que mantenen aquesta modalitat de pesca, que és un ofici molt antic i que en l’actualitat atravessa un període estructuralment difícil i que posa en perill la seva continüitat.

El nombre de captures ha baixat els darrers anys a causa de les pesques massives, que sumat als dragatges de sorra dels anys 90, ha fet que es reduïssin els prats de posidònia –extensions de plantes aquàtiques on els peixos es reprodueixen, viuen les poblacions d’alevins i troben aliment _ i ha disminuït la biodiversitat del mar de Sitges.

Tot i això, el mar territorial de Sitges és extens i la Pesca Artesanal a Sitges pot tenir un potencial de creixement, si s'augmenta l'atractiu i la rendibilitat de l'activitat. L’establiment d’un punt de primera venda de Peix a Sitges, permetria precisament augmentar la rendibilitat de l’activitat i recuperar part de patrimoni immaterial de la vila, a més de constituir un nou atractiu per als visitants.

Gràcies al suport del Port d'Aiguadolç, que cedeix l'espai necessari dins la zona de la seva concessió, l'edifici de la NOVA SEU de Pesca Artesanal de Sitges es projecta just a l'entrada del Port a la zona de serveis portuaris. Amb aquest nou equipament, la Confraria podria millorar les condicions econòmiques i de treball dels pescadors de PESCA ARTESANAL DE SITGES, i fer possible el manteniment de l'ofici. També es vol fomentar una cultura de consum responsable, difonent valors de protecció i respecte cap al medi ambient marí. Es posaria en valor la pesca artesanal, com a pesca sostenible, i per últim s’aproparia a la població un producte fresc i de qualitat. Però això a grans trets. Disposar d’una NOVA SEU de Pesca Artesanal, ens permet també crear nous llocs de treball, i activar el potencial de noves barques. També enfortiria el lligam entre pescadors, peixateries i restauradors locals.


L'EDIFICI

El projecte contempla la creació d’un edifici per a acollir la NOVA SEU de Pesca Artesanal de Sitges a l'inici del moll de llevant del Port d'Aiguadolç de Sitges, en la zona qualificada pel Pla Especial del Port d'Aiguadolç com a zona de serveis de reparació dins el subsistema d'Instal·lacions Portuàries, i compta amb l'Informe de compatibilitat urbanística favorable emès per els Serveis tècnics municipals, ocupant una superfície de 108 m2 en una planta.

Característiques de la NOVA SEU: