LA MARCA

PEIX DE SITGES, PESCA ARTESANAL

Aquesta marca serveix per identificar el peix que és pescat a Sitges, pels pescadors de la Confraria de Sitges amb arts menors, o sigui pesca artesanal selectiva i respectuosa amb el medi marí.
Ofereix tres característiques distintives: QUALITAT + TRADICIÓ + PREU JUST


PEIX DE SITGES, PESCA ARTESANAL

* QUALITAT
El Peix de Sitges qure trovarem a la NOVA SEU de Sitges és pescat el mateix dia. És un peix fresc i estalviem en transport i intermediaris.

* TRADICIÓ
PESCA ARTESANAL, AMB RESPECTE AL MEDI AMBIENT
L’ofici de la pesca és dels més antics de la història de la humanitat, i està documentada la seva importància al llarg de la història de la Vila de Sitges. Les confraries de pescadors son corporacions de dret públic que tenen origen a l’edat mitjana. La de Sitges, té el seu orígen en la de Sant Elm, que agrupava pescadors i mariners, col·lectiu que a mitjans del s XIX suposava el 50% de la població de la Vila. També hi ha una vocació clara, per part de les entitats públiques, per mantenir el llegat històric i cultural i reconèixer els orígens mariners de Sitges.

* PREU JUST
I CONSUM CONSCIENT
Comprant Peix de Sitges, de la NOVA SEU de Sitges es garanteix que el peix ha estat pescat de manera respectuosa, que els pescadors de Sitges reben un preu just per les seves captures i que el peix que arriba a la taula és el més fresc.
Cada dia som més les persones conscients de la importància de l’alimentació per a una bona qualitat de vida, disposades a canviar hàbits de consum en benefici del medi ambient i de la col·lectivitat. Apropant el consum a la producció a nivell local (slow food / slow fish) estalviariem recursos en transport i intermediàris que revertirien en el benefici col·lectiu de la millora de les condicions del pescador i la millor qualitat del peix que consumim.

On trobem Peix de Sitges?

Actualment els nostres productes es venen a la Llotja de Vilanova, i els acompanya una tarja de traçabilitat, en la que hi podem veure fins i tot el nom de la barca i el calador on el producte ha estat pescat.

Pregunta al teu peixater de confiança i t’aclarirà tots els dubtes que tinguis.