BIODIVERSITAT

EL NOSTRE ECOSISTEMA MARÍ I LA SEVA BIODIVERSITAT

La biodiversitat o diversitat biològica és el conjunt de tota la vida del nostre planeta, incloent la riquesa d'éssers vius, d'ecosistemes i de processos ecològics que els relacionen entre si. La biodiversitat és molt més que la suma de tots els organismes del planeta, és un entramat de relacions i processos que encara avui seguim investigant. L'ésser humà és part de la biodiversitat de la naturalesa, però probablement sigui l'única espècie capaç de destruir-la.

Els mars i els oceans són una part essencial en el desenvolupament i manteniment de la vida del nostre planeta. Ocupen gran part de la superfície de la Terra, influint en el clima, el temps i l'estat de l'atmosfera, també proporcionen menjar i altres recursos per a la població. Actualment, la contaminació, la sobrepesca, l'ocupació del litoral, la introducció d'espècies invasores, entre d'altres, estan afectant el bon desenvolupament i conservació de la mar Mediterrània.

Davant les costes de Sitges trobem uns fons marins que formen un talús suau, fonamentalment de sorra, encara que en algunes zones apareixen alguns dipòsits d'estructura més fina. Molt esporàdicament es troben fons pre-coralins, on hi trobem concentrada la major part de la fauna i la flora. També s'hi poden observar amplis herbeis de Posidònia.

ELS PRATS DE POSIDÒNIA, BOSCOS DE LA MAR


Les fanerògames, son plantes aqüàtiques, tenen arrels, tija, fulles, flors i fruits. La Posidonia oceanica és una fanerògama endèmica de la Mediterrània, o sigui que només viu a la mar Mediterrània. Està composta per feixos de 4 a 8 fulles que surten dels rizomes. Les fulles són verdes, acintades i mesuren aproximadament un metre. La trobem sota l'aigua entre la superfície i una fondària d'uns quaranta metres sobre fons sorrencs. Forma les praderies, herbeis o boscos de Posidònia, i són l'ecosistema més important de la Mediterrània, equivalent al dels boscos dins els ecosistemes terrestres.

Aquestes praderies, com a productors primaris, aporten gran quantitat d'oxigen i matèria orgànica. Fixen el fons de sorra i contribueixen a l'equilibri dels sediments al actuar com a barrera, mantenint l'estabilitat del litoral i protegint les platges de l'erosió. Les praderies de Posidònia són un important focus de biodiversitat al ser l'hàbitat de nombroses espècies vegetals i animals, algunes d'elles en perill, ja que ofereix una zona de reproducció i refugi a molts organismes.

Aquesta planta marina es troba sota una gran pressió. Els factors que afecten a la Posidonia són: la contaminació de l'aigua, les àncores dels vaixells, la pesca d'arrossegament, els sediments de les rieres, la construcció de ports i espigons, la regeneració de les platges i la introducció d'espècies invasores entre d'altres factors. Tenint en compte el temps de regeneració que necessita la Posidònia, uns 100 anys, i tots els perills que l'amenacen, han fet que l'extensió de les praderies disminueixin.