PESCA RESPONSABLE

PER LA SOSTENIBILITAT DE L'ECOSISTEMA MÉS PROPER

En les últimes dècades hem anat comprovant com el fons marí no és una font de recursos inesgotable totalment resistent a l'agressió de l'activitat humana com ens podíem haver pensat anteriorment, sinó que amb pocs anys hi ha hagut una acceleració de la pèrdua de diversitat ecològica, de la quantitat d'individus de cada espècie i de l'empobriment de l'ecosistema en general (empobriment de l'existència de les comunitats d'algues, fanerògames marines, substrat rocós, coralls, etc)

L'ecosistema litoral és un ecosistema molt fràgil i amb una pressió humana creixent que ha causat una gran degradació a la nostra costa i als nostres mars i oceans.

Hi ha molt factors d'origen humà que contribueixen a que això sigui així: la contaminació marina, construcció indiscriminada en el litoral de vivendes i ports esportius,pesca esportiva, navegació recreativa, l'abocament de residus, les substàncies contaminants, etc

La sobrepesca i les arts de pesca no selectives, com l'arrossegament, etc són un d'aquests factors, i no poc importants, que contribueixen a que cada cop tinguem menys peix i menys variat als nostres oceans.

La pesca artesanal és una pesca selectiva, que utilitza tècniques tradicionals amb poc desenvolupament tecnològic, per pescar allò que realment vol pescar, sense malmetre altres comunitats animals o vegetals de l'ecosistema marí. Així doncs estaríem davant d'un tipus de pesca responsable i sostenible ja que permet pescar l'espècie de peix que es vol pescar mantenint intacte la resta de l'estructura de l'ecosistema marí.

El fet de pescar menys quantitat de peix, evitant la sobrepesca, fa que les espècies es puguin regenerar seguint el seu ritme natural de renovació de l'espècie, mantenint així el nombre d'individus i assegurant la seva existència en el futur.

El fet de mantenir intactes les altres comunitats fa que l'ecosistema no s'empobreixi i mantingui les condicions favorables per la vida, l'aliment i el desenvolupament de les espècies marines.

Així doncs si apostem per aquest tipus de pesca, i consumim el peix pescat amb mètodes artesanals estem afavorint la preservació de l'ecosistema marí, i la perdurabilitat d'un dels oficis més antics i entranyables, practicat de la manera més tradicional, poc industrialitzada, i respectuosa amb el medi ambient.