GÀBIES DE MARISQUEIG

ART DE PESCA ARTESANAL

La gàbia de marisqueig consta únicament d’una estructura de forma paral·lelepipèdica feta de ferro i oberta per un costat. És el que s’anomena boca. A la part de la boca que toca el fons, hi ha unes punxes de ferro que fan que la gàbia es clavi parcialment al fons i així es puguin agafar els animals que estan més colgats. Les parets de la gàbia estan fetes de reixat metàl·lic. L’altre peça que completa l’art, és una espècie de fondeig que es tira com a punt de suport perquè la barca reculi i pugui arrossegar les gàbies. Es lliga mitjançant una corda i dues cadenes una boia al fondeig a fi d’assenyalar el lloc on es troba l’ancora.

La pesca amb gàbies de marisqueig

La pesca amb les gàbies és força senzilla, i les barques que s’hi dediquen no han d’anar gaire lluny de terra per trobar les espècies que cerquen. Rarament pesquen a més de quinze metres de profunditat, i sovint ho fan a prop de la trencant de les onades. No calen gaires instruments electrònics per la pesca, només saber on s’ha d’anar per evitar roques que facin malbé les gàbies. Un cop s’ha arribat al lloc, es llança el fondeig localitzable amb la boia corresponent. La barca té un gigre (un enrotllador) on va el cable a l’extrem del qual s’amarra el fondeig. Aleshores s’allibera el fre del grigre i la barca s’allunya del fondeig uns 200 o 300 metres, depenent de les característiques del calador. Per la proa es llancen quatre gàbies, dues per cada amura (costat) de la barca. Cada gàbia va lligada independentment a un cap o cable, que a la vegada s’ajunta amb el de la gàbia del mateix costat a una cornamusa dins de la barca.