EL PALANGRE

ART DE PESCA ARTESANAL

Un palangre genèric consta, fonamentalment, de tres parts:

  • Una corda de teixit sintètic anomenada mare.
  • Trossos de fil de niló, cadascun dels quals s’anomenen braçolada. Aquests van lligats en intervals regulars a la mare, i a l’altre extrem s’hi enfereix un ham.
  • Els hams, el nombre dels quals és el mateix que el de les braçolades, i de mida variable segons el peix que es vol pescar.

Per evitar que el corrent s’emporti el palangre, aquest es cala amarrat al capdavall de la sirga (cap més gruixut) que s’agafa al mort –pes- per la part inferior, i al gall (conjunt format per un objecte que suri i un altre que senyalitzi) per la superior.

La pesca amb palangre

El primer que s’ha de fer per pescar amb palangre és tenir un bon esquer (menjar que serveix per atreure els peixos) per posar als hams. Amb tot preparat, la barca surt del port. Abans d’arribar al calador i mentre es navega s’esquen els hams. Quan s’ha acabat d’escar, es lliguen els extrems dels palangres que hom vulgui i es mesura la quantitat de sirga necessària segons el fons que hi ha. Un cop estem al punt desitjat per cala, el pescador llança el gall al mar, seguit per tota la sirga i el mort. S’ajusta la velocitat da la barca a la de qui cala l’art per tal de no prendre mal, i sempre a favor de la corrent per evitar que tot caigui en una pila fins treure tot el palangre de la barca. Quan s’arriba al final del palangre es llança l’altre mort, la resta de la sirga i l’altre gall en aquest ordre. En acabat es torna a port, i normalment, l’endemà ben de matí es torna al calador per llevar-lo.

L’operació de llevar el palangre és lenta i dificultosa, ja que aquest s’embolica amb facilitat. Primerament cal esbrinar d’on ve el corrent, per tal de llevar tenint-lo de popa. Després s’agafa el gall i es posa la sirga al llevador que aixeca el mort. A mesura que van sortint els peixos agafats als hams, un pescador els desenganxa mentre un altre va endreçant el palangre al caixó. Abans de tornar a fer servir el palangre que s’acaba de llevar, el pescador ha de fer la feina que s’anomena d’"enllestir" el palangre. El significat d’aquest verb inclou totes aquelles tasques que cal fer per tal que el palangre torni a estar en òptimes condicions per a pescar: posar braçolades perdudes, enferir hams tallats, desfer embolics, etc.

Amb el palangre es pot pescar a tot arreu, tant en fons de sorra com de roca, en un alguer o en un fons de fang... Pescar en roca és compromès pel risc que se’ns hi enganxi l’ham.
Les espècies que es capturen amb aquest art són molt diverses, depenent bàsicament de l’esquer i de la mida de l’ham. Les més comercials són el lluç, el congre i el llobarro.